Allianz Arena

In het stadion van Bayern München, de Allianz Arena, start Marlan binnenkort met de inrichting van de loge voor één van de hoofdsponsoren Knauf. Kenmerkend in dit werk zal de blauwe huiskleur van Knauf zijn die Marlan speciaal voor dit project maakte. Vanzelfsprekend zijn er op dit moment nog geen foto’s maar met een geplande realisatie van 3 weken, zal dat niet lang op zich laten wachten.

© 2014 - 2019 Marlan® Solid Surface