Privacy

Marlan Solid Surface Solutions respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Dit houdt in dat wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en dat ze uitsluitend door ons worden gebruikt. Van verkoop aan derden is geenszins sprake.

verrassend en overtuigend; je kunt wel merken dat er 25 jaar verstand van zaken achter zit