Privacy

Marlan Solid Surface Solutions respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Dit houdt in dat wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en dat ze uitsluitend door ons worden gebruikt. Van verkoop aan derden is geenszins sprake.

De toepassingsmogelijkheden zijn werkelijk fantastisch! Elke mogelijke hoek kunnen ze maken en het zit allemaal naadloos aan elkaar