Milieu

MarlanOnderwerpen als “ecological footprint”, duurzaamheid, milieubelasting, recyclebaarheid en veiligheid spelen gelukkig en terecht een grote rol in onze moderne samenleving. Marlan wil proberen hierin als goede rentmeester zijn verantwoordelijkheid te nemen. ¬†In dat verband zijn de volgende zaken voor ons relevant:

Marlan betrekt zijn grondstoffen en hulpmiddelen van zo dichtbij mogelijk (d.w.z. van Nederlandse leveranciers)
Marlan is alert op overtollig verpakkingsmateriaal.
Door Marlan vervaardigde producten zijn voor 100% in de eigen fabriek recyclebaar.
Het product Marlan voldoet aan alle eisen op het gebied van voedselvriendelijkheid, brandveiligheid, uitstoot, arbeidsomstandigheden enzovoorts.
Marlan kiest voor een productieproces met zeer lage oventemperaturen en probeert zo energiezuinig mogelijk te produceren.

 

want de Aarde is niet van ons; we mogen haar beheren....